Jak głosować w norweskich wyborach?

Do 11 – go września włącznie można głosować z wyprzedzeniem we wszystkich gminach Norwegii, ale właściwy dzień wyborów to 14 września. W niektórych miejscach będzie też możliwe głosowanie 13-go września.

Każdy chcący zagłosować musi się wylegitymować – pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości!

Lokale wyborcze będą wyposażone w kabiny do głosowania w celu zapewnienia tajności wyborów.

W kabinie do głosowania wybiera kandydatów, na których chce się głosować.  W nadchodzących wyborach można głosować w wyborach do rady gminy (kommunestyre) i sejmiku wojewódzkiego (fylkesstyre). W Oslo można także głosować w wyborach do rady miasta (bystyre) i rady dzielnicy (bydelsutvalg).

Hvordan stemmeNa karcie do głosowania, zawierającą listę kandydatów danej partii, można dokonywać zmian. Jeżeli chce się mieć wpływ na to, który z kandydatów zostanie wybrany, należy na niego bezpośrednio zagłosować. Od głosującego zależy, czy wprowadzi na karcie do głosowania taką zmianę, oddając głos bezpośredni. Następuje to przez postawienie krzyżyka w kratce przy nazwisku kandydatów, na których głosujący chce oddać głos.  Można głosować bezpośrednio na wybraną przez siebie, dowolną liczbę kandydatów.

Można też dopisać nazwisko kandydatów z innych partii/ ugrupowań w odpowiednim polu na karcie do głosowania. Na karcie do głosowania znajduje się informacja o tym, ilu kandydatów można dopisać.

Po oddaniu głosu przez wybranie partii lub ewentualne wprowadzenie zmian na karcie do głosowania, należy złożyć kartę tak, by nazwa partii znalazła się wewnątrz, a miejsce na stempel – na zewnątrz. W ten sposób osoby postronne nie dowiedzą się, na kogo został oddany głos. Karty do głosowania nie należy umieszczać w kopercie lub innym opakowaniu.

Następnie należy podejść do członka komisji wyborczej, który ostempluje zewnętrzną stronę karty do głosowania. Obydwie karty muszą być ostemplowane, żeby głos był ważny! Nie trzeba jednak brać udziału w obydwu rodzajach wyborów lokalnych.

Ostatnim krokiem jest umieszczenie opieczętowanych kart do głosowania w urnie wyborczej.

Więcej informacji o sposobie oddawania głosu znajdziesz w oficjalnej broszurze informacyjnej

You may also like...