Ja til Europaminister!

– Et viktig signal og et godt valg, sier Europabevegelsens leder Jan Erik Grindheim om utnevnelsen av Marit Berger Røsland som ny Europaminister.

Fredag 20. oktober ble det klart at Marit Berger Røsland blir ny Europaminister. Hun tar over etter Frank Bakke-Jensen, som blir ny forsvarsminister.

Europabevegelsen ønsker Berger Røsland velkommen, og er glade for at regjeringen ser viktigheten av å fortsette med denne ministerposten. Vi vil også takke Bakke-Jensen for hans gode innsats og personlige engasjement i tiden som Europaminister.

– Det er gledelig at regjeringen ser nytten av å fortsette med en egen minister for EU- og EØS-saker. Det ville vært en stor feiltagelse å flytte ansvaret over til utenriksministeren. EØS handler om innenrikspolitikk og sektorpolitikk, ikke utenrikspolitikk, sier Grindheim.

Viktigheten av å ha en Europaminister ble også påpekt i en Difi-rapport fra 2016. Her kom det frem at en egen minister for europapolitikk har styrket koordineringen av det norske EØS-arbeidet og løftet det strategiske påvirkningsarbeidet til et politisk nivå. Rapporten understreker viktigheten av en minister som er aktiv og personlig engasjert, eksempelvis ved å delta på uformelle ministermøter i EU.

– I de fire årene som har gått siden vi fikk vår første Europaminister viser Difi-rapporten at det har hjulpet fagdepartementene til å bli bedre på å behandle EØS-spørsmål sektorvis. Dette sikrer også muligheten for tidlig medvirkning i EUs politiske prosesser, som er viktig for å ivareta norske interesser, slår Grindheim fast.

Berger Røsland kommer fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet, der har hun vært siden september 2016. Hun har tidligere vært statssekretær for Statsminister Erna Solberg og for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug,  og har lang politisk erfaring fra lokalpolitikken. Dessuten har hun vært advokatfullmektig og dommerfullmektig i Oslo tingrett, som er en viktig erfaring når EØS-avtalen skal forvaltes i praksis.

– Berger Røsland deltok på Europakonferansen vår i fjor, da som statssekretær i UD. Nå ser vi frem til å fortsette det gode samarbeidet med henne, avslutter Grindheim.

Ta kontakt med Jan Erik Gridheim på telefon 909 19 939 eller mail, eller generalsekretær Kirsti Methi på telefon 404 91 371 eller mail, for ytterligere kommentarer.

You may also like...