Ja til Bodø som europeisk kulturhovedstad!

Bodø er blant byene som søker om å bli europeisk kulturhovedstad i 2024. Den søknaden håper vi i Europabevegelsen de vinner frem med.

Bodø hvan. Foto: AdobeStock

Det vil være en gylden mulighet for Bodø, Nordland og hele Nord-Norge til å dele sin unike kultur med resten av Europa.

Ordningen med europeisk kulturhovedstad ble etablert i 1985. Hvert år er det nye byer som får vist seg frem, med et stort spekter av ulike kulturarrangementer.

Gjennom året som kulturhovedstad har byene et tett program, der særlig lokal kultur trekkes frem. Målet er å skape kulturell forståelse og interesse, knytte Europas befolkning tettere sammen og å sette fokus på mangfoldet i europeiske kultur.

To norske byer har tidligere kunnet smykke seg med den gjeve tittelen. Det var Bergen i år 2000 og Stavanger i 2008. Nå er tiden inne for at en tredje norsk by skal få vise seg frem. Da er det få kandidater som er bedre enn Bodø.

Bodø og Nordland har en lang, stolt og mangfoldig kulturtradisjon. Det kombinert med den økende interesse for Norge, og særlig de arktiske områdene, i EU og resten av Europa, gjør Bodø til den perfekte norske søkerbyen.

Det er nettopp denne økende interessen Bodø ønsker å fange med sin søknad, hvor visjonen «Arcticulation» står helt sentralt. Den bevisste omskrivningen av articulation henspiller til de engelske ordenen arctic, art, culture og communication. Bodø vil bli den første kulturhovedstaden nord for polarsirkelen.

Det er ikke bare kulturen som vil kjenne de positive ringvirkningene. Det lokale næringslivet og sysselsettingen kan også dra nytte av et år som kulturhovedstad. Det er Århus er ferskt eksempel på. Da den danske byen var kulturhovedstad i fjor ble det skapt tilsvarende 2000 fulltidsstillinger i regionen, hvorav 70 prosent kom i privat sektor. Dersom Bodø vinner frem med sin søknad vil hele den nordligste landsdelen dra nytte av dette. Nettopp derfor har Troms og Finnmark fylkeskommuner stilt seg bak søknaden.

Lørdag 15. september arrangere vi vår årlige Europakonferanse. I år har vi valgt å ha konferansen i Bodø, nettopp på grunn av byens søknad om å bli europeisk kulturhovedstad. Derfor har vi også valgt å ha et kulturelt fokus på årets konferanse, som har tittelen «Fra Querini til EØS – Kultur og handel – i møte med Europa». Vi vil trekke linjene bakover til hendelsen på Røst i 1432 og ser på dagens situasjon med EØS-avtalen som vår viktigste kobling til Europa for handel, vandel og kultur.

Europabevegelsen heier på Bodø og håper de vinner frem med sin søknad. Håper vi ses 15. september!