Irland feirer 50 år i EU – oppslutningen er stadig like høy

For 50 år siden sa den irske befolkningen et rungende ja til EU. I dag er fortsatt oppslutningen rundt medlemskapet formidabelt høyt.

Illustrasjon: European Movement Ireland

Denne uken er det 50 år siden Irland av EU sitt ja, med et overveldende flertall. Året var 1972 og hele 83 prosent av den irske befolkningen stemte ja til EU. Samme år er historien en annen i Norge; vår egen folkeavstemning endte med et knapt nei. Skrekkhistoriene og skremselsbildene som nei-siden stod, og fremdeles står for, hadde vel beviselig liten effekt på irene den gang.

Irland har fått oppleve hele fem tiår på innsiden – er irene misfornøyde med medlemskapet? Svaret på det er så tydelig som det kan bli. En fersk meningsmåling viser at den irske befolkningen står fjellstøtt ved sin oppslutning rundt EU-medlemskapet. Hele 88 prosent av de som har svart har sagt at de synes Irland burde forbli i unionen, og kun syv prosent står for en exit. Dette bekrefter funnene fra Eurobarometeret (undersøkelser gjennomført av EU-kommisjonen) som kom tidligere i år. Her oppgav 83 prosent av irene som ble spurt, at de synes Irlands EU-medlemskap var en god ting.

En vedvarende trend
EU-medlemskapet har en bred oppslutning i den irske befolkningen. I samtlige aldersgrupper ligger oppslutningen over 80 prosent, og den er omtrent like høy for begge kjønn og i alle Irlands regioner. Det er i Dublin-regionen at oppslutningen er høyest, hvor hele 92 prosent støtter medlemskap i unionen. Resultatet fra målingen, som er utført på 1001 personer, føyer seg også inn i rekken av skyhøye resultater for ja-siden. I alle årene fra 2017 til 2022 har oppslutningen om medlemskapet lagt stabilt høyt, på mellom 84 og 93 prosent.

I samme meningsmåling svarer også 79 prosent at de mener at 50 år med irsk EU-medlemskap har hatt en positiv innvirkning på eget liv. Dette gjelder også for samtlige aldersgrupper, og over hele landet.

Kan det rett og slett hende at irenes positive holdning til medlemskapet er tuftet på en mangel på forståelse for virkemåten og funksjonen til EU? Svaret på det er også et klart nei. I samme meningsmåling oppgir 76 prosent at de har en god forståelse av unionens virkemåte. Også dette er jevnt høyt på tvers av kjønn, geografi og alder. Foruten den aller eldste aldersgruppen, er det faktisk blant de yngste, mellom 18 og 34, at forståelsen er mest utbredt.

«EU har stått med Irland»

Også i den politiske klassen er oppslutningen til EU-medlemskapet høyt. I løpet av de siste årene har Irland gått fra å være et EU-land som praktisk talt har vært uten landegrenser, til å bli et EU-land med en klar grense til et land som har valgt å forlate unionen. Ekstra komplisert har det også blitt når nabolandet det er snakk om deler språk, kultur og en historie med voldelige uenigheter, som har blitt løst delvis ved å bygge ned landegrenser. Derfor er det lite overraskende at Irlands statsminister (Taoiseach), Micheál Martin, roser samarbeidet med EU, og er tydelig på at unionen har stått med Irland etter brexit for å bevare freden, forhindre en hard grense, og beskytte økonomien til hele øyen Irland.

You may also like...