Interoperabilitet for digitale tjenester

På møtet i Rådet for transport og telekommunikasjon nylig vedtok Rådet sin posisjon til programmet for interoperabilitet for digitale tjenester (ISA2). Målet med programmet er at nasjonale offentlige administrasjoner skal kunne kommuniserer elektronisk med hverandre og med innbyggere og bedrifter på en mer sømløs måte. Rådet hadde også blant annet den fjerde jernbanepakken, fartøyer for innenlands vannveier og nettverks- og informasjonssikkerhet på agendaen. Les mer her og her

You may also like...