Innvandrerstemmene i Norge 2015

Ved valget i Norge i 2015 har fire millioner mennesker muligheten til å stemme inn nye representanter i kommune- og fylkesstyrene. 310 200 utenlandske statsborgere vil kunne stemme ved dette lokalvalget og de utgjør da omtrent 8 prosent av de stemmeberettigede. I 2011 utgjorde utenlandske statsborgere ca 6 prosent av de stemmeberettigede.

EuropadagenDe to største gruppene av utenlandske statsborgere i 2015 er polakker (ca 18 %) og svensker (ca 13 %). Blant alle innvandrergruppene i Norge er det stor variasjon i valgdeltagelse. I 2011 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at nederlendere er de desidert flinkeste (56 %), mens polakker er de som deltar minst (8 %). Ca 38 % prosent av svenskene deltok i 2011-valget, litt bedre enn gjennomsnittet på ca tre av ti utenlandske statsborgere. Tall fra SSB viser også at valgdeltagelsen for denne gruppen stemmeberettigede øker med antall år som boende i Norge og har man bodd i Norge mer enn 30 år er valgdeltagelsen på samme nivå som norske statsborgere.

Alle som er stemmeberettigede er i utgangspunktet også valgbare og i 2011 ble totalt 268 innvandrere valgt som kommunestyrerepresentanter. Omtrent en tredjedel av disse kom fra europeisk land. I 2011 var 3,5 % av de som stilte til valg innvandrere og av de valgte representantene utgjorde innvandrere 2,5 % av de totale antall valgte representantene ved lokalvalget. Til valget i 2015 stiller 2444 personer med innvandrerbakgrunn til valg og de utgjør 4,2 % av det totale antallet som stiller til valg.

You may also like...