Bli hørt! Gi innspill om nettnøytralitet, roaming og eCall

Norske borgere og organisasjoner kan nå gi sine innspill om EUs «TSM-forordning» (Telecoms Single Market). Denne forordningen handler om blant annet nettnøytralitet, prisnivå på roamingtjenester, og eCall fra kjøretøy.

Høring om forordningen er lagt ut på Samferdselsdepartementet sine nettsider, og nå kan man som privatperson eller som organisasjon kan gi innspill.

 

Hva er TSM-forordningen?

TSM-forordningen, også kjent som forordningen for et felles telekommarked, er en pakke som består av en rekke ulike tiltak innenfor telekommunikasjon. Kanskje de mest interessante tiltakene for norske privatpersoner er delene som angår nettnøytralitet for internett, roamingavgifter ved bruk av telefon i utlandet, og eCall for kjøretøy.

Det nye lovforslaget sørger for at nettnøytralitet nå blir regulert på et europeisk nivå, der det tidligere har vært opp til nasjonale myndigheter. Formålet med nettnøytralitet er et åpent internett – det vil si at man ikke skal kunne diskriminere datatrafikk på bakgrunn av dets innhold, bruk, avsender eller mottaker.

Les mer om forordningen og nettnøytralitet på iEuropa.no.

Forordningen innfører også bestemmelser om hvilke gebyr og tilleggskostnader telefonselskaper kan kreve i forbindelse med bruk av telefon i utlandet. Fra og med 2017 vil man betale de samme prisene for å ringe og motta samtaler, bruke datatjenester, og å sende SMS og MMS, uavhengig av om man er i Norge eller i et annet EU/EØS-land.

Videre vil forordningen gi grunnlag for å innføre eCall i Norge. eCall-tjenesten fungerer ved at kjøretøy ved trafikkulykker leverer et automatisk varsel til alarmsentraler. Dette fører til at nødetatene raskere får melding om ulykken og kan rykke ut. Man kan også bruke eCall til å ringe manuelt etter hjelp. Innføring av eCall i Norge vil kunne redusere antallet skadde og drepte i trafikken med henholdsvis 2-15 prosent og 1-10 prosent. I 2014 døde 147 mennesker i trafikken, mens 674 ble hardt skadd (SSB).

 

For å avgi høringssvar og lese mer om saken kan du bruke denne lenken til Regjeringen.no.

Fristen for å sende inn høringssvar er 11. mars.

You may also like...