Europabevegelsen Innlandet

Europabevegelsen Innlandet har lyst til å vise at vi finnes og er aktive. Vi ønsker å bidra til en saklig debatt om samarbeid i Europa, og hvordan vi på Innlandet påvirkes av det som debatteres og vedtas i EU. Vi ønsker også å bevisstgjøre innlendingene hvor nært knyttet vi er til EU og hvilke fordeler det gir oss i regionen. Vis at du ønsker å være en del av Europa og meld deg inn i Europalaget vårt.

Vi sikter på å arrangere to åpne medlemsmøter i året der vi inviterer ulike innledere for å belyse og diskutere aktuelle tema.

Årsmøte 2023 ble avholdt 6. juni.

Styret 2023-2024:
Leder: Roger Hugo Johnsen
Styremedlemmer: Gry Kristin Vist 
Kjell-Erik Nordahl 
Joakim Ramse 
Terje Granum 
Lars Erik Holter

Lurer du på noe? Ta kontakt! Vår e-post er innlandet@europabevegelsen.no 

Tidligere arrangementer:

Årsmøte 2022

Velkommen til årsmøte på Kongsvinger rådhus, lille festsal, onsdag 24. mai, klokken 18-20. 

18.00  Dørene åpner, enkel servering

18.15  Velkommen til Kongsvinger v/Ordfører Eli Wathne

18.30   Fra Nord-Odal til Europa. EØS-avtalen sett fra et bedriftsperspektiv v/ Trond Hagerud, administrerende direktør i Mapei

19.00-19.45 Sterkere sammen. Om EØS-avtalen og EUS betydning for norsk arbeidsliv og fremtidsmuligheter v/Heidi Nordby Lunde, leder for Europabevegelsen

19.45-20.00 Oppsummering, spørsmål og avslutning

Arrangementet er åpent for alle

Velkommen!