Ingen ny Europautredning med det første

Stortingsflertallet ønsker ikke ny Europautredning.

I en glissen stortingssal startet året med debatt om EØS og Senterpartiets forslag om en ny utredning av «konsekvensene av at Storbritannia går ut av EU og Norge sine alternativ til EØS-avtalen».

Etter halvannen time med debatt, som i liten grad dreide seg om hvilke alternativer til EØS man kan se for seg, men snarere for og imot avtalen, ble forslaget ikke uventet stemt ned.

Europabevegelsen mener en utredning ville vært positivt, da EU-medlemskap også måttet ville bli vurdert. Med det kunne vi fått et grunnlag for en etterlengtet ny norsk medlemskapsdebatt. Samtidig ville utredningen tydeliggjort hvor viktig EØS-avtalen er for Norge.

– Jeg er overbevist om at en ny utredning ville kommet fram til et resultat som viser at dagens EØS-avtale er en god løsning og at EU-medlemskap ville vært bedre, sa leder Heidi Nordby Lunde til Klassekampen, da de spurte henne om saken.

Europabevegelsen krever utredning av EU-medlemskap

En utredning av medlemskap i unionen er ett av de seks kravene vi har spilt inn til partiene som nå sitter i regjeringsforhandlinger på Jeløya:

«En rekke politiske utviklingstrekk både utenfor og innen EU har trigget endringsprosesser i EU. I lys av brexit, britenes utmelding av EU, vil det europeiske samarbeidet trolig ta en annen institusjonell form enn tidligere, eksempelvis et samarbeid i såkalt «flere hastigheter» med ulik grad av integrasjon i EU-systemet. Norge bør være forberedt på hvilke muligheter og utfordringer en slik utvikling vil kunne medføre.

I Stortinget er det fremmet forslag om en utredning om alternativer til Norges nåværende EØS-tilknytning til EU. Europabevegelsen og Europeisk Ungdom støtter forslaget om at et regjeringsoppnevnt utvalg skal vurdere hva som tjener Norge i form av en norsk offentlig utredning (NOU). Vårt syn er at EU-medlemskap det eneste alternativet til EØS som bedre kan ivareta og fremme norske interesser.»

Her kan du lese mer om kravene.