INDRE MARKED: Styrking av allerede godt samarbeid mellom EØS-landene og EU

Europaparlamentet godkjente ved siste plenumssesjon i slutten av forrige uke en avtale om ny runde med finansielle solidaritets bidrag fra EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island. De såkalte EØS-midlene skal bidra med 2,8 milliarder euro i perioden 2014-2021 til det europeiske økonomiske samarbeidet. Midlene skal bidra til å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i Europa. Ved plenumssesjonen ble det også fornyet eksisterende handelsprotokoller for fisk mellom EU og Norge. Parlamentarikerne omtaler dette som en styrking av allerede godt samarbeid mellom EØS-landene og EU.

Les mer her

You may also like...