Implementeringsplan for sikkerhet og forsvar

EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Federica Mogherini, la 15. november fram et forslag til en implementeringsplan for sikkerhet og forsvar i tråd med EUs globale strategi fra juni 2016.

«Dette er ikke tiden for teoretiske eller abstrakte diskusjoner om et europeisk forsvar. Planen handler om å gjøre konkrete ting, fra i morgen, sammen», sa Mogherini da hun presenterte forslaget for EU-landenes utenriks- og forsvarsministre.

You may also like...