Ikke fjern europaministeren!

Europabevegelsen advarer statsminister Erna Solberg mot å fjerne statsrådsposten for EU- og EØS-saker.

ErnaVG skriver på sine nettsider at statsminister Solberg vurderer å legge ned ministerposten for EU- og EØS-saker.  Dette er Europabevegelsen mot og vil advare mot konsekvensene.

Å fjerne ministerposten vil svekke koordineringen i norsk forvaltning og Norge vil seile akterut i Europa. Vi vil også stå i fare for å miste fremdriften i EØS-saker og falle ut av EUs politiske prosesser.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) kunne i 2016 rapportere at ordningen med en egen minister for europapolitikken både styrket koordineringen av EØS-arbeidet på tvers av departementene og løftet påvirkningsarbeidet opp mot EU.  Med en egen minister sikret Norge tidlig medvirkning i EUs politiske prosesser. Difi-rapporten understreker viktigheten av en minister som er «på», proaktiv og personlig engasjert, eksempelvis ved å delta på uformelle ministermøter.

Med opprettelsen av en egen ministerpost for EU- og EØS-saker i 2013 viste regjeringen for første gang hva dette politikkområdet faktisk betyr for Norge. For at regjeringen skal lykkes i å føre en aktiv europapolitikk er det en stor fordel å ha en dedikert ministerpost for å prioritere og følge opp disse sakene. Denne regjeringen har i fire år vist hvor viktig europapolitikken er, ikke bare som utenrikspolitikk, men også som innenrikspolitikk. En egen EU- og EØS-minister er ikke bare en symbolsk viktig anerkjennelse av politikkområdet – det er avgjørende viktig for Norges stemme i Europa.

Europabevegelsens klare råd er å beholde europaministeren.

You may also like...