Ikke si ja til Senterpartiets nei

Senterpartiet er blant partiene som ytrer sterkest motstand mot EU, EØS og Schengen.

Derfor har Europabevegelsen vurdert Senterpartiets europapolitikk til terningkast 1 ved årets valg. Senterpartiet ønsker ikke at Norge skal være del av et europeisk samarbeid, men vil jobbe mot EU, EØS og Schengen.

Også partiets velgere er skeptiske til internasjonalt samarbeid noe Europabevegelsen fikk dokumentert i august med en spørreundersøkelse om Norge og internasjonale forhold. Der ble respondentene blant annet spurt om sitt syn på internasjonale avtaler og organisasjoner som FN, NATO og EØS, synspunkt på brexit og EU generelt.

Senterpartiets avvikende perspektiver kommer raskt til syne i undersøkelsen. De som stemmer Senterpartiet har en sterkere tilknytning til Norge og en svakere tilknytning til Norden og Europa enn den gjennomsnittlige nordmann.

Så å si ingen, dvs. kun 1 prosent, i Senterpartiet mener Norge er best tjent med EU-medlemskap, men det er faktisk flere som ønsker å beholde EØS-avtalen (49 prosent) enn å si den opp (44 prosent). Akkurat på det punktet er partiprogrammet i utakt med velgernes synspunkter, dog med knapp margin.

Ikke overraskende finner man at det jevnt over er flere i Senterpartiet som mener EU ikke har bidratt med noe positivt i det hele tatt. Senterpartister er tvert imot sikrere på at EU har bidratt negativt og spesielt med påtvungne direktiver.

Skulle Senterpartiet få gjennomslag for politikken sin vil konsekvensen være at Norge distanserer seg fra resten av Europa. Det er ikke å ivareta norsk interesser, og heller ikke noe de aller fleste nordmenn ønsker. Hele 90 prosent støtter internasjonalt samarbeid og 60 prosent vil videreføre EØS-avtalen. Senterpartiet er i takt med egne kjernevelgere, men i utakt med resten av folket. Ikke si ja til Senterpartiets nei.

 

 Les mer om undersøkelsen her

Les hovedtallene fra undersøkelsen: Internasjonalt samarbeid, Norge og EU

Les mer om undersøkelsen: Bakgrunnstall og tabeller 2017

You may also like...