Hvorfor er EU viktig for Norges sikkerhet?

Statssekretær Marit Berger Røsland holdt innlegg under Europabevegelsens europakonferanse i Bergen, 24. oktober. Røsland la i innlegget sitt vekt på en turbulent internasjonal utvikling siden 2013. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er vanskelig, uoversiktlig og i rask endring.

Les hele innlegget her

You may also like...