Hvordan stemme ved det norske valget

Frem til og med 11. september kan man forhåndsstemme i alle landets kommuner, men selve valgdagen er 14. september. Noen steder er det også mulig å stemme 13. september.

Når du skal stemme er det viktig at du kan legitimere deg. Husk å ta med ID!

I valglokalet er det egne avlukkede båser der du kan velge hvem du vil stemme på, uten at noen har innsikt i hvem du vil stemme på.

I valgbåsen velger du hvilke stemmesedler du vil bruke. Du kan stemme både på kommunestyre og fylkesstyre. I Oslo kan man stemme på bydelsutvalg og bystyre.Hvordan stemme

Man kan gjøre endringer på stemmesedlene. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemme til disse kandidatene. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Dette gjøres ved å sette et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

Du kan også skrive kandidatnavn fra andre partier/ grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Når du har foretatt valget ved å velge parti og eventuelt gjort endringer må du brette stemmesedlene med partinavnet inn og feltet for stempling ut – da kan ingen se hva du stemmer. Det skal ikke brukes konvolutt eller annet omslag rundt stemmesedlene.

Så går du til en valgfunksjonær og får et stempel på utsiden av stemmesedlene. Begge stemmesedlene må ha stempel for å bli godkjent! Men du må ikke stemme ved begge valg. Du kan også velge å bare delta i et valg.

Legg så de stemplede stemmesedlene i valgurnen.

For mere utfyllende regler om stemmegivning og valg, les myndighetenes informasjonsbrosjyre

You may also like...