Hvor er EU i valgkampen?

EU er elefanten i det europapolitiske tomrommet. Slik kan vi ikke ha det i forhold til våre beste allierte i en urolig verden.

Innlegg ved Torbjørn Wilhelmsen, leder i Europabevegelsen Hordaland, publisert i Bergens Tidende 6. sept. 2017

En spørreundersøkelse som Respons Analyse nylig har gjort for Europabevegelsen, viser at 60 prosent av Norges befolkning støtter fortsatt EØS-medlemskap. 13 prosent mener norsk EU-medlemskap er bedre. Kun 20 prosent av de 1001 spurte vil si opp EØS-avtalen.

I en tid med stor uro globalt og med et forestående Brexit som ingen aner konsekvensene av, er det politisk hasard å fremme krav om endringer av EØS-avtalen nå. Skulle vi endre på noe, må det være at vi bryter opp fra vår selvtildelte husmannsplass i utkanten av Europa, og ble medlem i EU og dermed ta del i det politiske ansvaret for vår del av verden.

Sp og SV krever en oppsigelse eller endring av EØS-avtalen for å gå med i en eventuell regjering med Arbeiderpartiet etter valget i september. Undersøkelsen viser at 62 prosent av SVs velgere og 65 prosent av Aps velgere er for fortsatt EØS-avtale.

Også finansminister og Frp-leder Siv Jensen har tatt til orde for en reforhandling av EØS-avtalen. I Frp sin velgermasse mener 45 prosent at EØS-avtalen bør beholdes, mens 13 prosent mener at Norge bør bli EU-medlem, til sammen 58 prosent i sympatigruppen for EØS og EU.

Både velgerne i Venstre og Miljøpartiet De Grønne peker seg ut som EØS- og EU-vennlige. For Venstre er tallene 57 prosent for EØS og 29 prosent for EU-medlemskap, mens for MGD er tallene henholdsvis 75 og 19 prosent.

Det er nesten like mange som for Høyre, hvor 65 prosent av velgerne mener landet er tjent med EØS-avtalen, mens 22 prosent mener Norge hører med i EU.

Dette er oppløftende tall. Med stor oppslutning om EØS-avtalen er det godt mulig at dette flertallet hadde meldt overgang til et standpunkt for fullt medlemskap.

Europapolitikk har hittil ikke vært noe sentralt tema i valgkampen. EU er elefanten i det europapolitiske tomrommet. Slik kan vi ikke ha det i forhold til våre beste allierte i en urolig verden.

 Les mer om undersøkelsen her

Torbjørn Wilhelmsen
EB Hordaland

You may also like...