Hvor ble det av Europapolitikken, Jonas?

«I en utrygg tid må vi styrke fellesskapet, ikke svekke det» sa Jonas Gahr Støre i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre forrige uke. Den samme holdningen har Arbeiderpartiet alltid hatt i europapolitikken, frem til nå. Vi ser med uro på at i utkastet til nytt partiprogram strykes formuleringen om at Arbeiderpartiet mener at Norge er best tjent med et EU-medlemskap.

Av Ida Hjeltnes Svensen, Leder av Europabevegelsen i Oslo og Arbeiderpartimedlem og Andreas Brandt, Leder av Europeisk Ungdom og Arbeiderpartimedlem, først publisert på Nye Meninger, 13. februar 2017.

Ida og Andreas

Ida Hjeltnes Svensen, leder av Europabevegelsen i Oslo og Arbeiderpartimedlem og Andreas Brandt, leder av Europeisk Ungdom og Arbeiderpartimedlem

Som sosialdemokrater tror vi på at samarbeid og fellesskap er et grunnleggende gode. En naturlig konsekvens av dette bør være å støtte opp om den mest vellykkede internasjonale organisasjonen noen sinne. EU har sikret økonomisk vekst, demokrati, menneskerettigheter og ikke minst –  fred i Europa i over 60 år. Når populistiske krefter både i og utenfor Norge ønsker å bytte ut samarbeid med isolasjon må Arbeiderpartiet stå opp for det Europeiske prosjektet. Vi mener det å bytte ut dagens EØS-avtale med fult EU medlemskap vil gi mange fordeler for Norge.

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle fortsatt jobb nummer en. Gjennom dagens EØS-avtale sikres vi god tilgang til det europeiske markedet. For en liten og eksportrettet økonomi som Norge er tollfri tilgang til 500 millioner europeere helt essensielt. Begrensningene i dagens EØS-avtale er likevel til hinder for vekst i de næringene som ikke omfattes av EØS-avtalen, slik som fiskeri. EU er et tollsystem som gir bearbeidede fiskeprodukter høyere toll enn ikke-bearbeidede produkter. Som et resultat av det skjer det meste av norsk fiskeforedling i utlandet. Ved et fullt medlemskap vil vi dermed kunne bygge opp en foredlingsindustri i eget land, noe som vil sikre mange nye jobber i hele landet, og økt verdiskapning for fellesskapet. For en fiskerinæring som skriker etter bedre markedstilgang vil de fleste problemer løses med et fult medlemskap.

Et annet viktig poeng for oss som sosialdemokrater er at vi ved å stå utenfor det europeiske fellesskapet ikke får delta i utformingen av morgendagens Europa. Sosialdemokratiet er bygget på prinsippet om at vi vil ha en stemme i de sakene som angår oss. Uten fult medlemskap ligger vi i bagasjerommet mens andre står på dekk og setter kursen. Dermed kan vi hverken ivareta Norges interesser eller bidra til et varmere og mer solidarisk Europa, i fellesskap med meningsfeller over hele kontinentet. Det ligger i sosialdemokratiets natur å søke makt for å skape et bedre samfunn for alle, dette burde også gjelde på europeisk plan.

Et tredje poeng er at den geopolitiske situasjonen tilsier at vi trenger EU mer enn noen sinne. USA har i generasjoner har vært en pådriver for Europeisk samarbeid, og en sterk støttespiller for europeisk sikkerhet og økonomisk vekst. Det USA vi ser ta form under Donald Trump vil fokusere på seg selv, og overlater Europa til seg selv. Avstanden over Atlanteren har økt betraktelig.

Samtidig har Russland kommet nærmere. Vladimir Putin har sterke interesser i Europa, og europeisk samarbeid om menneskerettigheter, klima, demokrati og handel finner ingen plass i hans visjon for kontinentet. Samtidig tramper 1,3 milliarder kinesere taktfast mot å bli verdens største økonomi. Vi må med andre ord innse at det geopolitiske bildet vi for få år siden trodde ville vare evig nå er totalt endret.

Skal Europas knappe 500 millioner innbyggere ha noe som helt påvirkning på fremtiden er en forutsetning at vi står sammen. Kun gjennom europeisk samarbeid kan vi ivareta våre felles interesser, og verne om Europas plass i verden.

Når Jonas sier at vi må styrke fellesskapet i en utrygg tid har han helt rett. Da trenger vi ikke et Arbeiderparti som vender kappen etter vinden fordi Slagsvold Vedum syntes isolasjon og egoisme er en god løsning i 2017. Martin Tranmæl sa en gang at sosialdemokratiet må ha føttene godt plata i norsk jord, med blikket vendt utover. Da må vi alltid stå på for mer, ikke mindre samarbeid. Arbeiderpartiet har ved to tidligere anledninger anbefalt folket å si ja til et norsk EU-medlemskap. Det bør vi også gjøre når spørsmålet skal opp for tredje gang.