Hva sier den nye regjeringsplattformen om Europa?

I går ble som kjent Frp, Høyre, KrF og Venstre enige om en ny regjeringsplattform. Vi har tatt en titt på teksten og sett hvilken europapolitikk den nye regjeringen vil føre.

I plattformen slås det ikke overraskende fast at EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU skal være rammen for Norges forhold til Europa. Vi kan også lese at norsk utenrikspolitikk begynner i Europa, samt at EØS skal være bærebjelke for norske arbeidsplasser og verdiskaping.

Videre står det at «regjeringen vil arbeide for forbedringer innenfor EØS-avtalens rammeverk og føre en aktiv europapolitikk, som tar sikte på å øke norsk innflytelse over beslutninger som påvirker Norges interesser.»

Å føre en aktiv europapolitikk har blitt et mantra for Erna Solbergs regjering, helt siden hun først kom til makten i 2013. Ambisjonen er at Norge skal være tidligere på i EU-systemet og bruke de kanalene vi har til rådighet for å påvirke prosesser. Regjeringen vil: «ivareta norske interesser ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutforming i EU» og «delta i uformelle og formelle europeiske fora, spesielt der EØS-avtalen gir oss adgang.»

Områder som trekkes særlig frem er: samarbeid om migrasjon, deltakelse i EUs forsvarssamarbeid, felles klimainnsats og å styrke arbeidet mot grenseoverskridende arbeidskriminalitet. Vi i Europabevegelsen er positive til at disse områdene prioriteres. Her er det utfordringer som ikke kan løses på egenhånd og krever et velfungerende europeisk samarbeid, som også Norge burde ta del i.

Klimainnsatsen er det området samarbeidet utdypes mest. Som kjent har Norge knyttet seg tett til EUs klimapolitikk og –mål. Dette kommer også frem i plattformen, hvor vi blant annet kan lese at: «Når en stor aktør som EU skjerper sine mål, utløser det mer teknologiutvikling og omstilling i næringslivet. Regjeringen vil arbeide for at EUs samlede ambisjonsnivå øker til 55 prosent, og melde inn et forsterket norsk klimamål i tråd med EUs ambisjoner.» Vi er glade for det tette klimaarbeidet regjeringen vil føre med EU, som gang på gang har vist seg som ledende i den globale klimakampen.

Brexit nevnes kun én gang i plattformen. Regjeringen vil: «ivareta norske interesser før, under og etter Brexit, gjennom tett samarbeid med EU og Storbritannia.» Her kunne det med fordel vært klargjort mer. Vi skulle gjerne sett en mer offensiv politikk, særlig når det gjelder hvilket forhold Norge skal ha til Storbritannia etter utmeldelsen.

Regjeringsplattformen nevner ikke mulige alternativer til EØS. Under Jeløya-forhandlingene for et år siden etterlyste vi en utredning om alternativer til EØS, med en forutsetning om at medlemskap vurderes. Dette står vi fast ved.

Alt i alt ser det ut til å være lite nytt i europapolitikken.

Her kan du lese de seks kravene vi stilte til regjeringen for et år siden.