Hva er de viktigste sakene i EØS og EU for tiden?

Brexit, migrasjon og Paris-avtalen var blant temaene EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker tok opp da hun la frem sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EØS- og EU-saker 8. november.

Les redegjørelsen her

You may also like...