Høyrevinden ikke en konsekvens av EU

Det blåser en vind fra ytterste høyre i verdiskalaen. Ikke bare i USA men også i Europa og Norden. Som årsaker pekes det på økendeulikheter, globaliseringen, flyktningstrømmen, og elitens manglende forståelse for folk flest.

Skrevet av Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen.

Skrevet av Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen.

I Aftenposten nylig peker Bård Vegar Solhjell (SV) i tillegg på EU i sin søken etter svar. Han mener EU «har gjeve grobotn for mistillit og motstand mot byråkrati og politikk, og avgjerder som vert fatta langt unna folk». Solhjell gjør det altfor enkelt for oss når han skyver ansvaret over på EU. Det er medlemslandene som styrer EU-samarbeidet. Norge er med gjennom EØS-avtalen.

Vårt felles mål er like konkurransevilkår i hele det indre markedet. I Stortinget behandler vi mange EØS-saker gjennom året. De færreste vekker debatt. De fleste blir enstemmig vedtatt. Det er flertall på Stortinget for EØS-avtalen. Det samme er det i befolkningen. En spørreundersøkelse som er gjennomført av Respons Analyse, på oppdrag fra Europabevegelsen, viser at 74 prosent ønsker å bevare EØS-avtalen eller bli medlem av EU. Kun 21 prosent vil si opp avtalen. Det tyder på det motsatte av hva Solhjell hevder.

Det er bekvemt å skylde på EU og EØS-avtalen, slik enkelte på ytterste høyre- og venstresiden gjør. Den voksende høyredreiningen er imidlertid ikke en konsekvens av EU, men av nasjonal politikk.

Innlegget var først publisert i Aftenposten, fredag 25. november.

You may also like...