Høyre

Høyre er det eneste partiet som går inn for norsk EU-medlemskap. De vil føre en aktiv europapolitikk og forsvare vår viktigste avtaler med unionen. Med det blir det toppkarakter fra oss.

I vår søken etter landets beste europapolitikk har vi nå kommet oss hele veien fra Rødt til Høyre, med det er det kun FrP og en oppsummering som gjenstår.

Høyre

EU-medlemskap – For

Høyre er, som eneste norske parti, for medlemskap i EU.

Der andre partier ikke tar steget fult ut, eller rett og slett tar et steg tilbake, blir Høyre stående på sitt standpunkt om at Norge er best tjent med å være EU-medlem. De anser det som et demokratisk problem at Norge ikke får delta i EUs beslutningsprosesser, da det som blir vedtatt i stor grad påvirker oss.

Det som mangler hos Høyre er en visjon om hva slags EU de vil ha, og en ambisjon om å aktualisere medlemskapsspørsmålet her hjemme. Det ser ikke ut til at de har en reell vilje til å jobbe for norsk EU-medlemskap.

EØS-avtalen – For

Høyre vil være en garantist for EØS-avtalen.

Høyre mener tilgang til det indre marked en forutsetning for å sikre velferden i Norge. Denne markedstilgangen sikres ved EØS. Det eneste som kan gjøre det aktuelt for Høyre å gå ut av avtalen er medlemskap i EU. De har også en bevist strategi for hvordan EØS-midlene burde brukes.

Schengen – For

Schengen nevnes ikke eksplisitt, men det kommer tydelig frem at Høyre er for grensesamarbeidet.

Blant annet vil Høyre ha «et tett justispolitisk samarbeid med EU (…) om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme.» Videre nevnes det at de vil arbeide for å sikre den felles europeiske yttergrensen.

Europeisk samarbeid – For tett samarbeid

Høyre vil prioritere en aktiv europapolitikk, der Norge samarbeider tett med EU.

I likhet med de fleste andre partier trekker Høyre frem asyl og migrasjon som områder der samarbeid er særlig viktig. Høyre vil støtte en «bærekraftig fordeling av asylsøkere til Europa», og vil styrke det europeiske samarbeidet for å forhindre inhumane fluktruter og bekjempe menneskesmugling.

Også når det kommer til reduksjon av klimagassutslipp trekkes EUs rolle frem. I samarbeid med unionen skal Norge nå målet om minst 40 utslippskutt innen 2030, dersom det blir opp til Høyre.

Dom – Terningkast 6 (med et lite minus)

For EU-medlemskap, for EØS-avtalen, for Schengen, for europeisk samarbeid. Summen av dette er Norges beste europapolitikk. Høyre ser at norske interesser best blir ivaretatt ved å være til stede der beslutninger tas, ikke ved å stå på gangen.

Skal Høyre trekkes for noe, så er det at de ikke går mer aktivt inn for medlemskap. Et parti som ønsker at Norge skal bli medlem av EU burde også ha en ambisjon om å få til nettopp det. Dette er dessverre fraværende hos Høyre.