Høyeste oppslutning om EU på tolv år

I en ny måling sier 35,3 prosent at de ville ha stemt ja til norsk EU-medlemskap dersom det var folkeavstemning i morgen.

Andelen som sier ja til EU har økt fra 34,1 prosent ved den forrige målingen i november i fjor til 35,3 prosent i dag. Den har ikke vært høyere siden april 2010. Nei-andelen har falt fra 54,2 til 48,8 prosent, mens andelen som svarer «vet ikke» har økt fra 11,8 til 16 prosent. Målingen er utført av Sentio for Nationen og Klassekampen.

Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen

Bekrefter trenden
– All fremgang ønskes selvsagt velkommen, men det viktigste er at dette bekrefter en trend vi har sett over flere år der oppslutningen for ja-siden øker sakte, men sikkert, sier Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen.

Målingen kommer samtidig som Europabevegelsen opplever sterk medlemsvekst i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

– Medlemsvekst er hyggelig, men det er et uhyggelig bakteppe. Ting tyder på at det er mange tidligere medlemmer som kommer hjem til Europabevegelsen, i tillegg til helt nye medlemmer, sier Nordby Lunde.

 

Russlands brutale krigføring i Ukraina er i ferd med å endre Europa-kartet.

Faksimile: Klassekampen, 07.06.22

– Jeg tror nesten ikke vi i Norge har fått med oss hvor radikale endringer som skjer nå. Tyskland har gjort en u-sving i forsvarspolitikken sin, mens EU-landene Finland og Sverige søker NATO-medlemskap. Samtidig har EU vist styrke og handlekraft vi sjelden har sett før, sier hun og legger til:

– Mens verden endrer seg rundt oss, står Norge nesten stille i Europadebatten.

Ny debatt og ny folkeavstemning
Samtidig som at EU-oppslutningen vokser, er også oppslutningen om EØS-avtalen på hele 65 prosent. Oppslutningen rundt avtalen har vært stabilt høy i en årrekke, og det er stadig færre som stiller seg negativ til den. Resultatene fra hele meningsmålingen sier tydeligere enn noen gang at det er på tide med en ny EU-debatt, og at EØS-debatten for lengst er død.

På Europabevegelsens landsmøte i 2021 ble det vedtatt at organisasjonen skal jobbe for en ny folkeavstemning innen utgangen av 2029. Medlemsveksten kommer godt med.

– Vår oppgave nå er å bygge organisasjon over hele landet, og bidra til å fornye Europadebatten. Jeg tror det neste året vil bli viktig for å sette både saken og Europabevegelsen på kartet, avslutter hun.

 

 

You may also like...