Europabevegelsens høringssvar om gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Europabevegelsen avga 5. oktober sitt høringssvar til Kulturdepartementet vedrørende tilgjengelighetsdirektivet. I uttalelsen vektla vi at gjennomføring av direktivet vil bidra til likeverdig deltakelse for alle mennesker – også de med en funksjonsnedsettelse – på EUs indre marked.

Kulturdepartementet har foreslått at EUs tilgjengelighetsdirektiv gjennomføres og lagt forslaget ut på høring. Europabevegelsen var en av høringsinstansene.

Frem til nå har regler for tilgjengelighet og universell utforming vært underlagt nasjonal lovgivning. Ulike nasjonale reguleringene for tilgjengelighet i EØS har ført til at en rekke tjenester og varer er utilgjengelige for EØS-borgere. Dette hindrer fri bevegelse og strider imot ambisjonen om et enhetlig indre marked.

Europabevegelsen mener at harmonisering av regler for tilgjengelighet og universell utforming på tvers av medlemsstater vil bidra til et mer inkluderende samfunn og en mer friksjonsfri bevegelse i EØS.

Mer om høringen – og Europabevegelsens høringssvar i sin helhet – kan du lese på Regjeringen.no.