Høring: Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid

Mandag 12 februar var det høring i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om Klimameldingen som ble lagt fram sommeren 2017. Meldingen presenterer Norges klimastrategi fram mot 2030 i samarbeid med EU, som er et steg mot oppfyllelse av Parisforpliktelsene. Klimameldingen setter ambisjonen om 40% utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor (transport landbruk m.m.) for perioden 2021-2030. Tentativt skal to tredjedeler av utslippsreduksjonene gjennomføres nasjonalt, og én tredjedel i Europa.

På talerlista fant man 40 forskjellige organisasjoner primært fra klima og miljø, energiindustrien, landbruk og næringslivet – som var tilstede for å gi sine innspill til Klimameldingen. Aktørene viet lite oppmerksomhet til EU som klimapolitisk aktør og samarbeidspartner, men innleggene fokuserte i stor grad på nasjonale målsetninger og tiltak uten at dette ble satt i en større, europeisk sammenheng. På den annen side ser Europabevegelsen på det som positivt at høringen gikk for seg uten store spor av euroskeptisk frykt for «enda mer EU-samarbeid». Norge  har i et klimapolitisk perspektiv alt å vinne på å koble seg til EUs klimamål, ettersom Norges utslipp stiger samtidig som EUs minker.

Last ned høringsuttalelsen her:
Høringsuttalelse fra Europabevegelsen til Stortinget Energi- og miljøkomité om klima 2030 og europeisk samarbeid

You may also like...