Høring: Byrdefordelingen i EU

Byrdefordeling i EU for utslippsmål frem mot 2030Europakommisjonen har for tiden pågående høring om byrdefordelingen i EU når det gjelder måloppnåelsen av utslippsmålene frem mot 2030.

Høringen har frist 18. juni, og interesserte parter bør svare på Kommisjonens høring direkte på høringssiden (der man finner lenke til et online spørreskjema som må brukes for å komme med innspill).

Les mer på Europakommisjonens hjemmesider.