Hordaland Venstre sier et klart ja til norsk EU-medlemskap!

På årsmøtet 11.-12. februar gikk fylkeslaget inn for å stå opp for Europa, og si et klart ja til norsk EU-medlemskap.

Europabevegelsen har intervjuet Venstremedlem Alf Helge Greaker, en av pådriverne for dette i Hordaland Venstre:

Det har innad i Venstre lenge har vært mange stemmer som har ønsker at partiet skal ta et klart ja-standpunkt. Det håper han at vil skje i nær fremtid. Nå har EU-kampen dukket opp internt i Venstre nasjonalt ved de siste behandlingene av stortingsvalgprogrammene. Det er særlig Unge Venstre som fører an i denne saken.

unnamed

Alf Helge Greaker Foto: Øyvind Eliassen

Greaker forteller videre at han etter å ha sett på at Venstres utkast til nytt stortingsprogram, fant at formuleringen rundt norsk EU-medlemskap var for vag (Venstres andreutkast til stortingsprogram finner du her.) Han valgte derfor å foreslå en ny formulering, som Hordaland Venstre med stor majoritet, stilte seg bak: «Venstre ønsker ikke at Norge skal fortsette på sidelinjen, men selv bidra til et sterkere og mer handlekraftig EU som fullverdig medlem. Venstre vil derfor være pådriver for nye forhandlinger om EU-medlemskap.»

I begrunnelsen ble det lagt vekt på at Venstre burde gjøre som sine europeiske søsterparti og komme med et klart standpunkt om norsk medlemskap i EU. I Venstres stortingsprogram står det at «Venstre vil styrke samarbeidet med EU.» Greaker mener derfor at om dette skal forstås som samarbeid underlagt folkevalgt makt som EU-parlamentet, vil norsk EU-medlemskap være en logisk konsekvens. Videre argumenteres det med at Venstre alltid bør søke parlamentarisk innflytelse, og ta de bør et standpunkt om norsk EU-medlemskap før valget.

Venstre har nå hatt landsstyremøte som har innstilt punktet i andreutkastet. Det blir derfor spennende å se hvordan dette utvikler seg frem mot selve landsmøtet i april.

Greaker forteller videre at Hordaland Venstre er et stort fylkeslag med mange medlemmer. Han mener derfor at deres EU-ja er et gledelig og viktig signal også nasjonalt.

Hvorfor er dette så en sak Greaker brenner for?

«Jeg hadde ikke stemmerett i 1994, og var medlem av Ungdom mot EU. Da jeg en festivalsommer i Danmark tidlig på 2000-tallet oppdaget hvor mye som skjedde i EU-systemet som danske aviser og EU-parlamentarikere skrev om og jobbet med, men som man aldri hørte noe om i Norge, gikk det opp for meg at her må jo Norge være med. Jeg var fra før klar over at samtlige av Venstres søsterpartier er pro-EU-partier, så steget burde ikke være fundamentalt annerledes, tenkte jeg. Etter det, spesielt med tanke på hva slags partier på kontinentet som er imot EU, har jeg blitt mer overbevist om at det er like naturlig for Norge å delta i EU, som at Hordaland sine partier og politikere deltar på Stortinget,» forteller han.

Veien videre for et EU-ja sentralt i Venstre ser Greaker for seg at ikke behøver å bli så lang:

«Både sentralt i Venstre og blant de aktive medlemmene tror jeg det er flertall for synet om at Norge må bli EU-medlem. At Agder Venstre sa ja på samme måte som Hordaland er også svært viktig. I Akershus og Oslo har det lenge vært flertall for det. Ellers var det i Stavanger 2009 veldig få stemmer som manglet på at Venstre skulle bli et klart ja-parti. Etter det har stemningen fortsatt å gå i EU-favør. Det er hyggelig,» forteller han. «Tatt i betraktning hvor nært det har vært de foregående gangene, med fenomener som Brexit i bakhodet, tror jeg at Venstre denne gangen kommer til å si et klart ja. Med eller uten folkeavstemming forbehold.»

Europabevegelsen gratulerer Hordaland Venstre med gjennomslaget, og håper at mange kan bli inspirert til å gjennomføre lignende vedtak i tiden fremover!

Er du også enig med Alf Helge og Hordaland Venstre så meld deg gjerne inn i Europabevegelsen her.

You may also like...