Historieløst fra Nei til EU

25. mars fylte Romatraktaten 60 år. EUs viktigste mål var den gang – og er fortsatt – fred, frihet og velstand. Dette er noe de aller fleste anerkjenner, med unntak av Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Kleveland påstår i Avisa Nordland (AN) den 28. mars i anledning EUs 60 års jubileum, at EU bidrar til destabilisering på Balkan og i Ukraina. Dette er ikke bare historieløst, det er også faktisk feil.

Motsvar ved Morten Selnes, Europabevegelsen Nordland, på trykk i Avisa Nordland 18 april, 2017

DA NOBELKOMITEENS tildelte EU fredsprisen i 2012, presiserte komiteen blant annet at Kroatias EU-medlemskap og EUs forhandlinger med Montenegro og Serbia om deres fremtidige inngåelse i EU har styrket forsoningsprosessen på Balkan. Det er EUs krav og forventinger som har drevet frem demokratiserings- og reformprosessene på Balkan. Er det en ting de ulike landene og folkegruppene unisont er enige om, er det at de vil inn i EU. Hadde det ikke vært for EU-integrasjonen, ville situasjonen på Balkan ganske sikkert vært langt vanskeligere enn den er i dag. Kleveland skriver også at EU har bidratt til destabilisering i Ukraina. Russlands okkupasjon av Krim i 2014 er klart i strid med folkeretten. Russland bryter som kjent regelmessig både de demokratiske prinsippene og grunnleggende menneskerettigheter. EU oppfordret Ukraina sterkt under konflikten til å ta avstand fra bruken av vold, og truet med å innføre sanksjoner dersom man så at dette ikke ble fulgt. At EU kan stå som en aktør der nettopp menneskerettigheter og demokrati står sentralt i konflikter som disse, gjør at de som kjemper for dette i land som Ukraina har en de kan alliere seg med.

KLEVELAND VISER til Brexit som et eksempel på folkelig motstand mot EU. Men da har Nei til EU «glemt» at et stor et flertall i Nord-Irland og Skottland gjerne vil fortsette som medlemmer av EU – om nødvendig frigjort fra UK. Vi som husker bombene i London og blodbadene i Belfast er glade for at grensen mellom Irland og Nord-Irland nå er fredelig og nærmest usynlig. Men nå vil altså UK stenge grensen på nytt og tvangsmelde Skottland og Nord-Irland ut av EU mot folkets vilje. Vi får håpe det går bra – Britisk historie på Eirins grønne øy og blant skottene, er ingen fredelig historie.

KLEVELAND PÅSTÅR at den norske EU-motstandene bygger på internasjonalisme og solidaritet. Det er ganske utrolig at Nei til EU unnlater å anerkjenne at EU faktisk er et stort solidaritetsprosjekt og samarbeidsprosjekt som også Norge nyter godt av. Gjennom den store østutvidelsen i 2004 understreket EUs forpliktelse til å støtte opp om demokratier, og å bidra med enorme summer til en utjevning av økonomiske forskjeller og investeringer på tvers av landegrenser i Europa.

VI LEVER i Nord-Norge. En region som alt vesentliglever av å eksportere fisk, energi, mineraler og industriprodukter, og å importere turister og varer fra EU. Gjennom EØS-avtalen er vi involvert i ca 75 avtaler med EU innen handel, kultur, utdanning, forskning, helse, sosialpolitikk, politisamarbeid, miljø- og klima osv. Med vårt naboskap til Russland har vi all mulig interesse av å vedlikeholde en stabil sikkerhetssituasjon i regionen. Dette kan vi kun oppnå gjennom «dypt» samarbeid og allianser.

 

Morten Selnes
EB Nordland

You may also like...