HER ER 10 MYTER OM TTIP!

Her kan du lese de ti største mytene om TTIP, handelsavtalen som er forhandlet frem mellom EU og USA.

Innlegg ved Ina Roll Spinnangr, 28.06.2015, hentet fra bloggen SPINNANGR

* Hvis du ikke vet hva TTIP er kan du lese min bloggpost om TTIP som ble skrevet i 2014, klikk her.

Ina Roll Spinnangr, medlem i EB Oslo

Ina Roll Spinnangr, medlem i EB Oslo

Jeg har vært blant dem som har vært skeptisk til avtalen, men har ikke konkludert fordi det var så mange påstander som har vært vanskelig å verifisere.
Ettersom avtalen nå er i sluttfasen nå er det enklere å finne ut hva avtalen faktisk inneholder. Jeg ser at mye av min skepsis mot avtalen er basert på usannheter, eller myter. Heldigvis. For Europakommisjonen har laget en informativ brosjyre som heter «10 myter om TTIP». Du kan se hele brosjyren ved å klikke her!
Her får du de ti største mytene om TTIP:

1. «TTIP vil redusere EUs strenge standarder som beskytter mennesker og planeten vår».

Fakta: FEIL

EU vil fortsette å ha strenge regeler for matsikkerhet, miljøsikkerhet og arbeidstakers rettigheter, dette kan ikke endres på gjennom TTIP.
Noen standarder kan gjøres felles, som for eksempel eksospotter på biler eller strømuttak. Felles standarder gjør handel enklere og er bra I et miljøperspektiv.

 

2. «TTIP vil redusere matsikkerheten i EU»

Fakta: FEIL

TTIP vil beholde alle EUs krav til matsikkerhet, og EU vil ikke bli tvunget til å åpne for hormonbehandlet mat, GMOs eller kjøtt fra klonede dyr. Hvis EU skal endre på dette må det skje i regi av EU selv.

 

3. «Det er allerede lave tollgrenser mellom EU og USA.»

Fakta: DELVIS SANT

Det er fremdeles høye tollmurer på enkelte varer, noe som gjør at en del varer fra EU koster for mye i USA og omvent. TTIP vil redusere tollen for å øke handelen.

 

4.  «TTIP vil gjøre at store selskaper i USA kan saksøke myndigheter i Europa når de føler for det»

Fakta: DELVIS SANT

Selskaper kan kreve økonomisk kompensasjon, men kan ikke kreve at et land gjør om på sine lover. Det er foreslått et system for å håndtere uenigheter som kalles ISDS.

 

EU og USA forhandler om frihandel over Atlantern

EU og USA forhandler om frihandel over Atlantern

5. «TTIP vil tvinge myndigheter til å privatisere store deler av offentlig sector».

Fakta: FEIL

Offentlig sektor er beskyttet i alle handelsavtaler. Myndigheter vil selv kunne bestemme hva som er offentlige tjenester og star fritt til å gjøre tjenester somer blitt privatisert offentlig igjen etter eget ønske.

6. «TTIP betyr et kappløp mot bunnen for miljøsaken og arbeidstakeres rettigheter»

Fakta: FEIL

Hver stat vil fremdeles regulere arbeidstakeres rettigheter. TTIP vil tvert i mot jobbe for å forsterke arbeidstakeres rettigheter i begge kontinent, forsterke investeringene i fornybar energy og innføre et samarbeid mot ulovlig fisking og ulovlige drap av utrydningstruede dyrearter.

 

7. «TTIP vil hjelpe selskaper i EU og USA, men utviklingsland vil tape»

Fakta: TROLIG FEIL

EU og USA vil tjene på en handelsavtale, men uavhengige studier viser at utviklingsland også kan tjene på avtalen i følge Kommisjonen. De vil kunne selge til EU og USA uten å matte ha ulike standarder å forholde seg til.

8. «Vanlig folk får ikke vite hva TTIP inneholder, det er bare store selskaper som styrer dette»

Fakta: FEIL

Riktig nok var det ikke mye informasjon i starten, men TTIP er nå den handelsavtalen som har hadd den mest transparente prosessen, i følge Kommisjonen.
Det ligger informasjon flere steder nå (Se for eksempel her) og  det har vært arranger mange høringer for fagforeninger, selskaper, miljøorganisasjoner, forbrukerombud osv.

 

USAogEU9. «Myndigheter og politikere har ingen kontroll over TTIP»

Fakta: FEIL

Både representanter i Europaparlamentet (folkevalgte) og alle medlemslandene i EU har fått informasjon under hvert steg i forhandlingene. Alle EU-land og Europaparlamentet skal også stemme for om de ønsker avtalen eller ikke.

 

10. «TTIP vil bety slutten for den europeiske filmindustri og andre kreative industrier»

Fakta: FEIL

Land i EU vil fremdeles kunne subsidiere sine kreative industrier, fastsette priser forlag har på bøker og utelate audiovisuell sektor fra forpliktelser i avtalen.

Kilde: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/march/tradoc_153266.pdf

 

Når virker til å være mange gode argumenter for TTIP. Å bestemme seg for noen felles standarder er bra for både miljøet og handelen. Det er behov for å få flere sysselsatt i begge unioner. Men jeg er ikke overdrevet positiv. Dette er en prosess der Norge ikke kan delta ettersom vi ikke er en del av EU. Det kan likevel få store konsekvenser for oss på grunn av EØS-avtalen. EØS-avtalen kan sies å ha blitt et «fjerde styringsnivå» i Norge, der kommune, fylke og stat er de tre første. Vil TTIP føre til at vi får et femte styringsnivå? Der vi får konkurranseregler, standarder og direktiver som vi må følge uten å ha noe vi skulle sagt? Vel, det kan se slik ut slik situasjonen er nå.

Vil du vite mer se på denne nettsiden!

 

Ina Roll Spinnangr
Europbevegelsen i Oslo

You may also like...