Helsepolitikk tilhører nasjonalstaten

EU blir fremstilt som lite handlekraftig i møte med koronaepidemien. Det folk glemmer eller er uvitende om er at EU ikke har myndighet over helsepolitikk. Helsevesen og helsepolitikk er underlagt nasjonalstatens ansvarsområde. EU har ikke mer makt enn det medlemslandene gir unionen, og de har valgt å ikke gi EU myndighet over helsepolitikk.

EUs rolle er likevel ikke passiv. I slutten av januar sendte EU over 50  tonn med hjelpeutstyr til Kina. Dette gjaldt blant annet smittefrakker, hansker, øyebeskyttelse, munnbind og ånderettsvern. Når Kina nå har sendt nye hjelpemidler som takk for hjelpen til EU, valgte Europakommisjonen å sende dette direkte til Italia – det landet som trenger det mest.

EU arbeider også for å bistå medlemslandene i kampen mot koronaepidemien. Det er annonsert at flere tiltak vil komme og her er en oversikt over hvilke tiltak som har blitt innført.