Heidi Nordby Lunde valgt til ny leder

Lørdag 28. oktober ble Heidi Nordby Lunde valgt til Europabevegelsens nye leder. 

Lunde har i lang tid vært kjent som en tydelig stemme i samfunnsdebatten, og er en varm forsvarer av EU og EØS. Siden 2013 har hun sittet på Stortinget for Høyre. Hun leder også partiets Europautvalg.

Lunde har bakgrunn fra privat næringsliv, innen teknologi- og oppstartsbedrifter, og har også bakgrunn fra redaksjonen i ABC Nyheter og som programleder på Kanal 5.

Irene Johansen fortsetter som nestleder, et verv hun har hatt siden 2013. Også Torbjørn Wilhelmsen og Merete Agerbak-Jensen fortsetter i styret. Inn som nye styremedlemmer kommer Bjørne Grimsrud, Ida Hjeltnes og Arne E. Karlsen.

Lunde tar over etter Jan Erik Grindheim, som har sittet som leder de siste fire årene. Vi ønsker å takke Jan Erik for hans innsats som leder av Europabevegelsen, hvor han har jobbet hardt og iherdig for å øke europakunnskapen og å sette EU på agendaen. Vi vil også takke Hans Frode Asmyhr, Cecilie Staude og Gro Hilde Reinsborg, som går ut av styret.