Heidi Nordby Lunde foreslått som ny leder

Heidi Nordby Lunde på Europeisk Ungdoms sommerleir 2017

Heidi Nordby Lunde på Europeisk Ungdoms sommerleir 2017

Valgkomiteen har innstilt Heidi Nordby Lunde som ny leder for Europabevegelsen.

Heidi Nordby Lunde (44) er i dag stortingsrepresentant for Høyre og fraksjonsleder i Arbeids- og sosialkomitéen. Heidi Nordby Lunde ble først valgt inn på stortinget i 2013 og har de siste 4 årene vært medlem av Finanskomitéen. Tidligere har hun jobbet i det privat næringsliv og i media. Heidi Norby Lunde er leder av Høyres Europautvalg og fremstår som en klar og tydelig samfunnsdebattant, ikke minst på det europapolitiske området.

Som nestleder foreslår valgkomiteen gjenvalg av tidligere stortingskollega Irene Johansen (AP). Hun jobber nå med kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR og har tidligere jobbet i Norges forskningsråd, Østfold fylkeskommune og Jernbaneverket. Irene Johansen har vært heltidspolitiker i lokalpolitikk i 2 år og 12 år som stortingsrepresentant.

Styret i Europabevegelsen har 8 plasser, hvor av 1 plass velges av Europeisk Ungdom. Øvrige medlemmer foreslått for det nye styret er: Bjørne Grimsrud, Ida Hjeltens og Arne E. Karlsen. Videre er Merete Agerbak-Jensen og Torbjørn Wilhelmsen foreslått gjenvalgt.

Leder gjennom 4 år, Jan Erik Grindheim og styremedlemmene Cecilie Staude, Gro Hilde Reinsborg og Hans Frode K. Asmyhr går ut styret.

Les: Valgkomiteens innstilling til Styret for Europabevegelsen 2017-2019

Valget skjer på Europabevegelsens 57. landsmøte 27. – 28. oktober 2017.

 

Kontaktpersoner:

Heidi Nordby Lunde – mob.  400 19 747

Øystein Moen, leder valgkomiteen – mob. 900 10 869

 

You may also like...