Heidi Nordby Lunde ettertraktet i britiske medier

Europabevegelsens leder Heidi Nordby Lunde har fått mye oppmerksomhet i britisk media den siste tiden.

Heidi Nordby Lunde. Foto: Channel 4.

– Vi ønsker ikke at britene skal rote til Norges/Eftas forhold til EU, slik de har rotet til for seg selv, uttalte Nordby Lunde i et intervju med den britiske TV-kanalen Channel 4.

I Storbritannia går det en rekke spekulasjoner om hva som kan skje dersom Theresa Mays brexit-avtale blir nedstemt i det britiske underhuset. En reforhandling av avtalen, nyvalg, en ny folkeavstemning eller at Storbritannia trer ut av EU uten en avtale, er blant alternativene som har blitt nevnt.

Samtidig har en gruppe brexit-motstandere fra det konservative partiet, jobbet med å samle støtte til et annet alternativ – en «Norway pluss»-løsning. Det innebærer at britene blir værende i EUs indre marked gjennom en EØS-avtale. For å bli med i EØS krever det innmelding i frihandelsforbundet Efta, hvor Norge, Island, Liechtenstein og Sveits er medlemmer, og som Storbritannia i sin tid tok initiativ til å opprette.

Heidi Nordby Lunde sier til den britiske storkanalen Channel 4 og avisen The Guardian at en britisk integrering i EØS ikke er anbefalt fra norsk hold.

– Det vil utfordre maktbalansen innad i Efta – og dermed vårt forhold til EU, er Europabevegelsen-lederens klare budskap.

Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein må enes om alle regler som kommer fra EU. Dersom ett av landene reserverer seg mot EU-regler, må de to andre følge etter. Så langt har ingen av landene reservert seg mot regler fra EU, men dette kan snu med et britisk medlemskap.

Storbritannias 45 års lange motmæle mot europeisk integrasjon og samarbeid kan undergrave hele EØS-avtalen.

– Noe av grunnen til at vi har hatt suksess med EØS-avtalen de siste 25 årene, er at vi aksepterer EUs reguleringer, fordi det er i vår interesse, konstaterer Nordby Lunde.

Hun tviler også på at en EØS-avtale er et godt alternativ for Storbritannia. Først og fremst fordi Norge er underlagt EUs lover og reguleringer, noe som er stikk i strid med hva brexit-forkjemperne ønsker. En av de dominerende argumentene for brexit var at britene skal utvikle sin egen lovgivning uten å være underlagt EU-domstolen.

Gjennom EØS-avtalen er også Norge forpliktet til å akseptere de fire friheter; fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Theresa May har så langt vært fast bestemt på at britene selv skal kontrollere hvem som får lov til å bo og arbeide i Storbritannia.

Uansett utfall er det avgjørende for Norge å fortsette et tett samarbeid med Storbritannia, ettersom landet er en av Norges største handelspartnere.

– Men vi er ikke interessert i å bli en rebound mens de ser etter bedre alternativer, understreker Nordby Lunde.