Hedegaard inn i norsk ekspertutvalg

Connie Hedegaard, EUs forrige klimakommissær går inn i regjeringens nye ekspertutvalg om grønn konkurransekraft. Sammen med Ida Kreutzer fra Finans Norge skal Hedegaard utarbeide en ny strategi for omstillingen av norsk økonomi i en lavutslippsfremtid.

Ekspertutvalget som regjeringen setter ned, vil bestå av to personer: Den ene er Connie Hedegaard, tidligere dansk klimaminister, EUs forrige klimakomissær og internasjonal klimaforhandler.  Den andre er Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.  Hans bakgrunn fra Storebrand, som er ledende innen utvikling av bærekraftige forretningsmodeller og hans erfaring fra World Business Councils bærekraftsarbeid Vision 2050, vil tilføre arbeidet solid kompetanse om endringsprosesser i næringslivet.

Ekspertutvalget skal fremme forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft. Utvalgets sluttprodukt skal overleveres regjeringen og presenteres senest oktober 2016.

Les pressemelding fra regjeringen:

Ekspertutvalg om grønn konkurransekraft

Connie Hedegaard

You may also like...