Handelspolitikk fremmer bærekraft og menneskerettigheter

Europakommisjonen la nylig frem første rapport om effektene av GSP+, et handelspolitisk regelverk som skal fremme menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljøvern av internasjonal standard i tredjeland. Systemet bygger på at de involverte landene ikke betaler avgifter ved eksport av spesifikke varer til EU, mot at de forplikter seg til å følge 27 internasjonale konvensjoner. Den første rapporten dekket utviklingen i 14 land, hvor samtlige viste fremgang på flere områder. Les mer her

You may also like...