HANDEL: Økende varehandel med Canada

Eurostat publiserte i går tall for EUs økonomiske forhold med Canada. Rapporten viser at EUs totale varehandel med Canada har økt jevnt over siden 2005.

På en annen side, har tjenesteeksporten til Canada sunket siden 2013. Tallene viser også at EU hadde et handelsoverskudd på 6,9 milliarder euro i 2015, og har hatt et handelsoverskudd i varehandelen med Canada siden 2011.

I 2015 var Canada EUs 12. største importkilde og 13. største eksportdestinasjon.

Les mer her

You may also like...