Halvparten av nordmenn vil ha nasjonal styring av forsvaret

Idet norsk forsvarspolitikk er i støpeskjeen, viser ny meningsmåling at forsvar og sikkerhet er et saksområde folk flest ønsker å ha nasjonal styring med.

Det melder Europabevegelsen, som i forkant av sin årlige Europakonferanse på mandag har gjennomført en spørreundersøkelse om Norges forhold til Europa og EU på ulike temaer.

– Vi er overrasket over tanken om at forsvar og sikkerhet best ivaretas på nasjonalt nivå, når de fleste land ivaretar dette i internasjonalt samarbeid.

Det sier Europabevegelsens generalsekretær Kirsti Methi til ABC Nyheter.

– Vi har siden 1949 vært avhengige av nasjonale allianser for å trygge vår sikkerhet, og har akkurat nå store diskusjoner om finansiering og organisering av forsvaret, legger hun til.

Overraskelsen skyldes resultatet av spørreundersøkelsen som ABC Nyheter har fått innsyn i, i spørsmålet om overnasjonalt samarbeid i forsvars- og sikkerhetpolitiske spørsmål.

Les full dekning av saken hos ABCNyheter

You may also like...