Til Haag i Arnulf Øverlands fotspor

For 70 år siden reiste tolv nordmenn til Haag i Nederland for å delta på en historisk kongress sammen med likesinnede europeere.

Målet med Haag-kongressen var å legge grunnlaget for varig fred i Europa. Det skulle skje ved tett samarbeid mellom land som tidligere hadde vært bitre fiender.

I det norske reisefølget var det seks stortingsrepresentanter: Bernhard Berthelsen, Frithjof Bettum og Oscar Olsen fra Venstre. Herman Smitt-Ingebretsen og Carl P. Wright fra Høyre. Einar Hareide fra Kristelig Folkeparti og Nils Trædal fra Bondepartiet. Næringslivet var representert med Frederik Blom, direktør i Denofa A/S, Josh Brunæs, direktør i Norges Industriforbund, og Joakim Ihlen, direktør i Strømmens Verksted. De to siste i følget var Wilhelm Keilhau, professor i sosialøkonomi, og Arnulf Øverland, en av datidens viktigste stemmer og forfattere i Norge.

Sammen med blant annet Winston Churchill, Konrad Adenauer og Alierto Spinelli var de tolv nordmennene med på å grunnlegge den internasjonale Europabevegelsen. I de 70 årene som har gått har bevegelsen vært en viktig pådriver for europeisk integrasjon og samarbeid, der verdier som frihet, demokrati og likeverd er dominerende. Kongressen førte også til opprettelsen av Europarådet og College of Europe.

Nå reiser vi i deres fotspor for å markere organisasjonens 70-årsjubileum. Nå som da er vi en delegasjon på tolv personer. Denne gangen er det tillitskvinner og –menn fra Europabevegelsen som drar.

Jubileet blir feiret med en todagers festival, 24. og 25. mai. Tema for feiringen er «Sharing Europe» og festivalen er avslutningen på det som har vært en tre måneder lang periode med paneuropeiske arrangementer.

I tillegg til representanter fra Europabevegelsen kommer det deltakere fra ungdomsorganisasjoner, miljøbevegelsen, akademia, næringsliv og arbeidstakerorganisasjoner, for å nevne noe. På den måten vil man gjenskape stemningen fra Haag-kongressens i 1948. Målet er at man skal utveksle tanker og lære av hverandre for sammen å finne løsninger på noen av de utforingene Europa står ovenfor.

Tilbake til Norge skal vi ta med oss ny inspirasjon og gode ideer for hvordan å skape bedre europadebatter, som engasjerer flere mennesker.