Grunnleggende rettigheter i EU

Europakommisjonen publiserte forrige uke en rapport om anvendelsen av EUs charter om grunnleggende rettigheter i 2015. Rapporten gir en oversikt over hvordan EU og EUs medlemsland har ivaretatt EU-borgernes grunnleggende sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.

«De grunnleggende rettighetene er selve fundamentet for EU… I den senere tid har de kommet under press på grunn av økende intoleranse, fremmedfrykt og hatefulle ytringer… Vi må fortsette å jobbe for at disse rettighetene skal forbli en realitet for alle i Europa», sa første visepresident Frans Timmermans.

Les mer

You may also like...