Grensekontroll utgått på dato?

I 2015 opplevde Europa en flyktningestrøm man ikke hadde sett maken til siden andre verdenskrig. Et av tiltakene satt i gang av den norske regjeringen dette året ble en skjerping av grensekontrollen. Regjeringen innførte grensekontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland, som også er med i Schengen -området. Disse kontrollene pågår fortsatt, men EU har nå satt en frist på når Schengen-landene med grensekontroller må avslutte disse.

Denne grensekontrollen ble i første omgang innført i november 2015, og har siden det blitt forlenget en rekke ganger. Da kontrollen ble skjerpet var dette i første omgang for ti dager, men når man ser at disse kontrollene fremdeles finner sted kan de virke mer som en permanent enn en midlertidig ordning. Norges grensekontroll gjelder i den nåværende perioden frem til 11. mai.

Grensen mellom Spania og Portugal. Slik ser Schengens indre grenser helst ut. Foto: Wikipedia

Grensen mellom Spania og Portugal. Slik ser Schengens indre grenser helst ut. Foto: Wikipedia

I pressemeldingen departementet gikk ut med i fjor skriver de at disse tiltakene er «av hensyn til offentlig orden og indre sikkerhet,» men virker disse tiltakene slik de er ment, eller er det mest symbolpolitikk?

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Knut Smedsrud sa i 2015 at man kan si at dette handler mer om signaleffekt enn praktisk virkning. «Det er et signal om at praksisen strammes til og at det vil være et strengere kontrollregime» sa han da, og la til at asylsøkere fremdeles vil få søknaden sin behandlet i Norge.

Ifølge Schengen-avtalen, som trådte i kraft for Norge i 2001, skal det ikke være grensekontroller ved indre grenser i Schengen-området, men EU har likevel åpnet for unntak. Frankrike, Tyskland, Østerrike, Danmark, Sverige og Norge har for øyeblikket grensekontroller.

EUs innvandringsminister Dimitris Avramopoulos har i lengre tid understreket at dette er tiltak som ikke kan fortsette over lang tid. I januar sa han at dette er ekstraordinære tiltak som er innført fordi vi er i en ekstraordinær situasjon, og at disse bare skal innføres som en siste utvei.

Den 2. mai presenterte Kommisjonen en uttalelse der de anbefaler at Østerrike, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge utfaser de midlertidige kontrollene de nå har innført ved sine interne Schengen-grenser i løpet av de neste seks månedene.

Situasjonen holder på å stabilisere seg, men det er fremdeles et stort antall irregulære migranter og asylsøkere i Hellas. Den europeiske kommisjonen anbefaler derfor at Det europeiske råd forlenger kontrollen nå én siste gang, noe som betyr at grensekontrollene må avvikles innen de neste seks månedene.

Kommisjonen anbefaler derfor at medlemslandene gjennomfører politikontroller og politisamarbeid, og ikke grensekontroller. De mener at disse tiltakene kan være mer effektive enn grensekontroller innad i Schengen, ettersom de kan brukes på en mer fleksibel og tilpasset måte.

Det er nå opp til Rådet å avgjøre hvorvidt kontrollene skal forlenges igjen, i tråd med Kommisjonens anbefalinger. Dette er siste gang en forlengelse av disse kontrollene er juridisk mulig under EU-lov.

Norge må nå vurdere om de også vil fortsette grensekontrollen etter 11. mai. Disse har tæret på politibudsjettene, ettersom de ekstraordinære tiltakene finansieres innenfor de ordinære politibudsjettene. Uansett må kontrollene opphøre innen seks måneder, slik at Schengen-området igjen går tilbake til å bli et område preget av fri flyt og åpne indre grenser.

Hele Kommisjonens presseuttalelse finner du her.

 

You may also like...