Gratulerer med Europadagen!

I dag er det Europadagen! Det var på denne dagen i 1950 at den franske utenriksministeren Robert Schuman presenterte sin plan for å sikre fred i Europa.

Målet var å forhindre at historien fra første halvdel av 1900-tallet skulle gjenta seg. Europeere hadde opplevd to ødeleggende kriger i løpet av tre tiår. Generasjoner med mennesker var tapt. De orket ikke mer.

Nøkkelen i Schumans plan var å få de gamle erkefiende Tyskland og Frankrike til å legge uvennskap til side, og startet å samarbeide. Det skulle gjøres ved å samle deres kull- og stålressurser i et overnasjonalt fellesskap.

Valget av kull og stål var ikke tilfeldig. Disse ressursene var avgjørende for å lage ammunisjon og ruste opp til krig.

På denne måten, sa Schuman, vil en krig mellom Frankrike og Tyskland ikke bare bli utenkelig, men også praktisk umulig.

To år senere var Det europeiske kull- og stålfellesskap en realitet. Også Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg ble medlem. Samarbeidet fungerte så godt at de raskt bestemte seg for å ta det et steg videre. Det skjedde i Roma 25. mars 1957, da Roma-traktaten ble signert og Det europeiske fellesskapet opprettet.

Siden det har samarbeidet gradvis utviklet seg, frem til det som i dag er EU.

Og Schumans plan for fred har virket. Det har i dag gått 67 år siden han sa de berømte ordene. Og det har vært 67 år med fred.

Gratulerer med dagen!

(Hele Schuman-erklæringen kan du lese her)