Gratulerer med Europadagen!

I dag, 9. mai, feirer vi Europadagen til minne om talen Robert Schuman holdt på denne dagen i 1950.

Schumans mål var varig fred i Europa. Nøkkelen i planen den franske utenriksministeren la frem var å få de gamle erkefiende Tyskland og Frankrike til å legge uvennskap til side, og startet å samarbeide. Det skulle gjøres ved å samle deres kull- og stålressurser i et overnasjonalt fellesskap. Valget av kull og stål var ikke tilfeldig. Disse ressursene var avgjørende for å lage ammunisjon og ruste opp til krig.

Schumans tale blir sett på som et startskudd for europeisk samarbeid. Det tok kun to år før Det europeiske kull- og stålfellesskap var en realitet. I tillegg til Frankrike og Vest-Tyskland ble også Italia, Belgia, Nederland og Luxembourg medlem.

Samarbeidet fungerte så godt at de seks landene raskt bestemte seg for å ta det et steg videre. 25. mars 1957 ble Roma-traktaten signert og Det europeiske fellesskapet opprettet. Siden den gang har det gradvis utviklet seg, frem til det som i dag er EU, med 28 medlemsland og over 500 millioner innbyggere.

Schumans plan for fred har virket. Det har i dag gått 68 år siden han sa de berømte ordene. Det har vært 68 år med fred mellom samarbeidets medlemsland. En så langvarig fredsperiode ble tidligere sett på som nærmest utenkelig.

I år har vi i Europabevegelsen en ekstra grunn til å feire. I disse dager er det 70 år siden den internasjonale Europabevegelsen ble stiftet. Det skjedde på Haag-kongressen, som varte fra 7. til 11. mai i 1948. Organisasjonen har i de 70 årene vært en viktig pådriver for europeisk integrasjon og samarbeid.

Robert Schuman var Europabevegelsens president i seks år, fra 1955 til 1961. Dagen i dag kan vi bruke til å minne oss selv og andre på hva hans banebrytende visjoner har betydd for fred, frihet og samarbeid i Europa.

Gratulerer med dagen!