Godkjente avtale om passasjerdata

Rådet godkjente nylig en kompromissavtale inngått med Europaparlamentet om direktivforslaget om bruk av passasjerdata for å forebygge, avdekke, etterforske og rettsforfølge terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet. Under det nye direktivet vil luftfartsselskaper være forpliktet til å gi medlemslandenes myndigheter passasjerdata for flyreiser som kommer til eller har avgang fra EU. Les mer her.

You may also like...