God stemning i Brussel på ettårsdagen for Brexit

Angela Merkel og Emmanuel Macron ser ut til å ha funnet tonen. Foto: EU

Angela Merkel og Emmanuel Macron ser ut til å ha funnet tonen. Foto: EU

Det var smil og fremtidstro da EUs stats- og regjeringssjefer møttes i Brussel torsdag 22. og fredag 23. juni. Det er i sterkt kontrast til hvordan stemningen var for et år siden.

Toppmøtet fant sted nøyaktig ett år etter britenes Brexit-valg. I likhet med at det den gang var få som regnet med Leave-seier, var det få som hadde forutsett den nye, dog forsiktige, optimismen og entusiasmen rundt EUs fremtid.

I løpet av året som har gått har EU-vennlige politikere vunnet valg i tur og orden i Østerrike, Nederland og Frankrike. Samtidig har man sett hvor håpløst dårlig forberedt Storbritannia var på en utmeldelse og hvor splittet landet nå fremstår. Fremfor at Brexit skulle bli starten på slutten for EU, er det nå stadig flere som snakker om et tettere samarbeid for de 27 gjenværende medlemslandene.

Med dette som bakteppe var stemningen god da EUs stats- og regjeringssjefer møttes i Brussel for det to dager lange toppmøtet.

Dette er noe av det som skjedde på møtet:

Mer forsvars- og sikkerhetssamarbeid og fortsatt Russland-sanksjoner
I løpet av de to dagene rakk EU-lederne å komme til enighet om og godkjenne en rekke initiativ som vil føre til mer samarbeid innen forsvar og sikkerhet. Særlig gjelder dette tiltak for terrorbekjempelse.

Et tettere forsvarssamarbeid har blitt aktualisert som følge av at Storbritannia er på vei ut av unionen og at Donald Trump ikke har vært helt tydelig på hva han mener om NATO. Britene har vært en bremsekloss for mer samarbeid på dette området.

Det var også enighet om å forlenge de økonomiske sanksjonene mot Russland med seks nye måneder. De ble først innført i 2014 som følge av den russiske annekteringen av Krim og involveringen i den ukrainske borgerkrigen.

Ikke enighet om asyl
Asylpolitikken har vært et uromoment for samarbeidet i flere år. Landene har svært ulik oppfatning om hvilken rolle EU skal ha på asylområdet.

Det er enighet om at dagens felles europeiske asylsystem må endres, men stor uenighet om hvordan det skal se ut i fremtiden. Det var ventet at dette skulle diskuteres på møtet, men den diskusjonen ble utsatt.

Dårlige dager for May
Selv om det er Europakommisjonen – ved sjefsforhandler Michel Barnier – som tar seg av Brexit-forhandlingene på vegne av EU, ble temaet også tatt opp på toppmøtet. Det skjedde uten særlig hell for Theresa May.

May har hatt det tøft på hjemmebane etter valgnederlaget tidligere i juni. Hun fikk det heller ikke lett i Brussel. Med seg til møtet hadde hun det som skulle være et «stort og generøst» tilbud for å sikre rettighetene til de om lag 3,2 millioner EU-borgerne som bor i Storbritannia.

Mottagelsen ble ikke slik hun hadde håpet. Det skyldes et foreslått bokrav på fem år før EU-borgere får tilgang til alle rettigheter. I tillegg er det en generell misnøye blant EU-lederne med måten Storbritannia behandler innvandrere fra andre EU-land på. På toppen av det kunne ikke May si noe om detaljene i forslaget da hun presenterte det, hun ba i stedet de andre EU-lederne vente og se. Det førte til ytterligere irritasjon.

Emmanuel Macron, som deltok på sitt første toppmøte, hadde dette å si om Brexit-diskusjonen: – Forhandlingsmandatet er gitt til Michel Barnier. Det er han som må vurdere forslagene som kommer. Jeg tror det er en bra metode.

Macron la også til: – Vi har allerede mye annet å gjøre. Vi snakker om Europas fremtid.

Her kan du lese hva som ble vedtatt på møtet.