Fylkeskommunenes europeiske arbeid

Rapporten «Fylkeskommunenes europeiske arbeid: Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene» er utarbeidet av Utenriksdepartementet på oppdrag fra tidligere statsråd Vik Aspaker.

– For å løse flere av våre felles europeiske utfordringer er vi helt avhengige av at kommuner og fylkeskommuner er aktive pådrivere. Det er i lokalsamfunnene omstillingene må skje. Jeg håper rapporten vil være et nyttig innspill for bedre å utnytte de muligheter som ligger i EUs programmer og europeisk samarbeid, og ser fram til tett dialog med fylkeskommunene om dette, sier den nye EØS- og EU-ministeren Frank Bakke-Jensen.

Rapporten anbefaler tettere samarbeid mellom fylkeskommunene for å gjøre det internasjonale arbeidet så effektivt som mulig. Den angir en rekke eksempler på god praksis.

Noen kjennetegn ved vellykkede europeiske prosjekter er:

• Solid forankring i ledelsens prioriteringer.

• Målrettet og konkret arbeid som en integrert del av fylkets oppgaveløsning og en langsiktig strategi.

• Fylket har et nettverk for å drøfte aktuelle initiativ og prosjekt.

• Deltakelse i europeiske paraplyorganisasjoner gir innflytelse.

Dette følges nærmere opp med 18 forslag til videre oppfølging.

Last ned og les rapporten