Fullt og helt, ikke stykkevis og delt

Storbritannias statsminister Theresa May har i dag holdt en tale om brexit og veien videre. Med en 12-punktsplan har hun gjort det klart at Storbritannia ikke har mulighet til delvis å forbli i EUs indre marked, og med et må forlate det helt og holdent. Likevel vil hun kjempe for størst mulig tilgang til det indre markedet.

Theresa May

Theresa May

I talen avslørte statsminister May at også det britiske parlamentet vil få anledning til å stemme over den endelige avtalen mellom Storbritannia og EU.

Blant hennes prioriteringer i brexit-forhandlingene vil May blant annet kjempe for:

  • At grensen mellom Storbritannia (Nord-Irland) og Irland forblir mest mulig åpen
  • En frihandelsavtale for varer og tjenester
  • En tollavtale med EU
  • Nye handelsavtaler med land utenfor EU
  • Et mest mulig praktisk samarbeid for etterretnings- og informasjonsdeling for politiet
  • «Kontroll» av immigranters rettigheter for EU statsborgere i Storbritannia og britiske statsborgere i EU

Den britiske statsministeren har også gjort det klart at hun ikke søker lignende avtalemodeller som EU har med land, som for eksempel EØS-avtalen, men hun ser frem mot et likeverdig partnerskap mellom Storbritannia og EU.

Planen er fortsatt å notifisere utmeldelse i henhold til Lisboa-traktens §50 senest innen utgangen av mars, men innen slutten av januar vil britisk høyesterett ha avgjort hvorvidt dette først kan skje etter behandling i det britiske parlamentet.

Les mer hos BBC

Les mer hos The Guardian

Les mer hos Aftenposten

Les mer hos VG

 

 

You may also like...