Fremskrittspartiet

I europapolitikken slites FrP mellom ønsket om liberalisering av handel og den innebygde motstanden mot byråkrati. Sistnevnte veide tyngst på landsmøtet tidligere i år.

Da har turen kommet til FrP, som får æren av å avslutte vår runde med europapolitikk-anmeldelser. I morgen kommer en oppsummering, den vil også inneholde et par kritiske bemerkninger som har kommet inn underveis.

Fremskrittspartiet

EU-medlemskap – Mot

FrP tok i lang tid ikke stilling i medlemskapsspørsmålet. Det endret seg i år, da de på landsmøtet vedtok å arbeide mot norsk EU-medlemskap.

Motstanden blir begrunnet med at EU har utviklet seg i en overnasjonal retning, der Brussel-byråkratiet legger hindringer i veien for folk flest.

EØS-avtalen – Reforhandle deler

FrP er positive til EØS-avtalen, men åpner for å reforhandle deler av den.

Viktigheten av markedstilgangen trekkes frem. Avtalen er av vital betydning for norsk næringsliv, da den sikrer forutsigbarhet for handel i EØS-området, ifølge FrP. De ønsker at Norges handel med EU skal styrkes gjennom EØS. I tillegg vil de «fjerne særnorske regler som blant annet forbyr innførsel av produkter som er lovlige i EU.»

FrPs fremste ankepunkt mot EØS-avtalen er at norske velferdsutbetalinger forsvinner ut av landet. Grunnen til det er at arbeidere fra andre EØS-land har opptjent rettigheter mens de har jobbet i Norge. Velferden de mottar er fastsatt i forhold til norske lønninger og priser. Denne praksisen vil FrP sette en stopper for ved å «å reforhandle EØS-avtalens bestemmelser knyttet til arbeids- og velferdsordninger». Det er altså kun enkeltområder av avtalen som skal reforhandles, dersom FrP får det slik de vil.

FrP trekker også frem behovet for å ivareta norsk suverenitet og norske interesser.

Schengen – Vurdere

FrP vil fortløpende vurdere om Norge fortsatt er tjent med Schengen-medlemskap.

De er bekymret for at flere land i området har dårlig evne til å kontrollere yttergrensene. Det fører til at «personer ukontrollert strømmer illegalt inn i Schengenområdet», ifølge FrP. Dette må løses for at avtalen skal kunne videreføres i sin nåværende form.

FrP ønsker også å benytte muligheten til permanent grensekontroll (noe som vil være i strid med Schengen-bestemmelsene).

Europeisk samarbeid – For

FrP ønsker et godt samarbeid med Europa.

FrP mener det er viktig med europeisk samarbeid «for å søke gode løsninger når det gjelder spørsmål om sikkerhetspolitikk, miljøpolitikk, kriminalpolitikk og politiske områder som i sterk grad relaterer seg til frihandel, felles konkurranseregler og menneskelig frihet.» I tillegg vil de arbeide for liberalisering av økonomien i Europa og for å fremme vekst og velferdsutvikling.

Dom – Terningkast 3

FrP er mot norsk EU-medlemskap og ser med skepsis på EØS og Schengen. Kjernen i skepsisen er at byråkratiet er for stort og reguleringene for mange, i tillegg forsvinner norske velferdspenger ut av landet og vi har ikke kontroll over grensene våre. Likevel ønskes handelen EØS-avtalen legger til rette for velkommen, da den beskrives som vital for norsk næringsliv.

Det er en ambivalens i FrPs europapolitikk, der de kun ønsker samarbeid på egne premisser og innenfor områdene som er viktig for dem. Det kan virke som om de ikke tar inn over seg helheten og ser sammenhengene når det gjelder Norges forhold til EU. De vil få, men ikke gi. Det er en virkelighetsfjern tilnærming og et dårlig utgangspunkt for et godt samarbeid, noe britene opplever i disse dager og noe Norge til de grader ville følt ved en eventuell reforhandling av EØS-avtalen.