Frank Aarebrot (1947-2017)

Europabevegelsen sørger over Frank Aarebrots bortgang.

Norsk offentlighet blir fattigere uten Franks innsikt og formidling av politikk, historie og samfunn.

Vi er evig takknemlig for hans velvillighet og disponibilitet til å stille opp og dele av sin verdifulle kunnskap om europeisk historie og samtid, samt hans innsikt i hvorfor EU var viktig for fred, velstand og demokrati i vår verdensdel.

Frank var ikke bare kunnskapsrik, men han formidlet sin innsikt med en klokskap og med en kreativitet som ga en helt spesiell verdi, en helt egen magi.

Frank vil bli dypt savnet hos oss i Europabevegelsen.

Våre varmeste tanker til hans familie.

Jan Erik Grindheim
Leder, Europabevegelsen i Norge

Torbjørn Wilhelmsen
Leder, Europabevegelsen i Hordaland