Fortsatt JA!

I dag, 28 november, er det 22 år siden et knapt flertall av Norges befolkning stemte mot at Norge skulle bli medlem av Den europeiske union. Europabevegelsen mener fremdeles at Norge er best tjent med å være fullverdig medlem av EU.

I 2016 har vi vært vitne til at nasjonalisme og isolasjonisme har fått økt oppslutning. Vi har sett en hardere debatt i Norge, Europa og verden for øvrig. I Storbritannia vant EU-motstanderne med UKIP i spissen folkeavstemningen om EU-medlemskap, i USA blir Donald Trump neste president, mens Marine Le Pen og andre populister fosser frem på meningsmålingene i hele Europa.

Fellestrekkene er økt skepsis til globalisering og EU, innvandringsfiendtlighet, og ikke minst retorikken som benyttes når disse tingen omtales. Nasjonale verdier og tradisjoner løftes frem, mens det som kommer utenfra snakkes ned, enten direkte eller indirekte. På sikt kan det bygge opp under en følelse av skepsis til andre mennesker og land.

Nasjonalisme er ikke løsningen på de utfordringene Norge og Europa står ovenfor i dag. For er det noe historien har vist oss, så er det at samarbeid er et langt bedre alternativ. Vi lever i en globalisert verden, det kommer ikke til å endre seg. Vi vil fortsatt ha miljøproblemer, utfordringer med migrasjon og være nødt til å handle med hverandre. Det krever samarbeid. I Europa heter dette samarbeidet EU.

EU er ikke perfekt. Særlig bekymringsfull er utviklingen i Polen og Ungarn, der de folkevalgte regjeringene bruker sin makt til å trekke landene i udemokratisk retning. Dette er ikke EU-medlemsland verdig, og EU har vist en mangelfull evne til å håndtere dette. Videre sliter flere av medlemslandene fremdeles med økonomien og arbeidsledigheten er mange steder høy, særlig blant unge. Her har ikke EU vært den redningen mange hadde sett for seg og håpet på. Det har ført til mye skuffelse og sinne, rettet mot både nasjonale politikere og EU.

Likevel har EU i snart 60 år vist seg å være det mest vellykkede samarbeidet mellom land verden har sett. Fra etableringen i 1957 har EU bidratt til å sikre fred, spre demokrati og skape økonomisk vekst. Dette har vært mulig fordi medlemslandene har forpliktet seg til å komme sammen, med en innstilling om å skape en best mulig felles fremtid.

Der unge soldater tidligere møttes på slagmarken, møtes i dag studenter og lærlinger fra hele Europa. Land som for kun 25 år siden var en del av det undertrykkende Sovjetunionen, er nå velfungerende og åpne demokratier. Varer man tidligere måtte gjennom et endeløst byråkrati for å kunne selge i nabolandet, kan i dag selges fritt i et område som omfatter 28 land og over 500 millioner mennesker. Disse tingene hadde ikke vært mulig uten EU.

Vi ønsker oss ikke tilbake til en tid der nasjonalismen og proteksjonismen rår. Det vi ønsker et solid samarbeid, bygget på gjensidig tillitt, kunnskap og respekt.

Når dette samarbeidet skal videreutvikles mener vi at Norge burde sitte rundt bordet som fullverdige EU-medlem, ikke stå på gangen med lua i hånden, slik vi gjør i dag. Det er først da, sammen med de andre EU-medlemslandene, vi kan være med på å finne de beste løsningene for morgendagens Europa.