Forbud mot geoblocking

«Geoblocking» er betegnelsen på de teknologiske hindringene som iverksettes for å begrense det geografiske området hvor digitalt innhold er tilgjengelig.

«Geoblocking» er betegnelsen på de teknologiske hindringene som iverksettes for å begrense det geografiske området hvor digitalt innhold er tilgjengelig.

EUs nye strategi for et digitalt indre marked ventes fremlagt i mai. Europakommisjonen vil blant annet prioritere å fjerne hindringer for forbrukere og bedrifter, som såkalt «geoblocking».

Denne teksten er hentet fra Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt.

Hovedsatsningsområdene i et digitalt indre marked ble presentert i forrige måned. Blant konkrete saker som skal prioriteres er å lette e-handel og effektivisere pakkelevering, modernisere reglene for opphavsrett, forenkle momsreglene og forby «geoblocking».

«Geoblocking» er betegnelsen på de teknologiske hindringene som iverksettes for å begrense det geografiske området hvor digitalt innhold er tilgjengelig. I Norge er eksempelvis NRK nett-tv begrenset til norske IP-adresser. Andrus Ansip, Kommisjonens nestformann med ansvar for det digitale indre markedet, sa i forbindelse med presentasjonen at han ønsker å fjerne alle hindringer som bremser trafikk på nettet: «Folk skal kunne krysse grensene fritt når de er på nettet, på samme måte som de krysser fysiske landegrenser».

Den danske filmbransjen frykter at fjerning av «geoblocking» vil medføre bortfall av distribusjonsrettigheter og svekkede finansieringsmuligheter: «Et digitalt indre marked vil oppheve disse grensene, det vil uthule utnyttelsesmulighetene i hvert enkelt land, og det vil kunne slå bunnen ut av en allerede skrøpelig filmøkonomi», sier Kenneth Wiberg, direktør for Nordisk Film Distribution. Danmarks kulturminister, Marianne Jelved (R), sier til Berlingske at det er grunn til å være oppmerksomme på Kommisjonens foreløpige meldinger: «Filmfinansiering er en komplisert størrelse, og det vil være uheldig hvis det kommende forslag går ut over mangfoldigheten i europeisk film».

Kommissær for digital økonomi og samfunn, Günther Oettinger, sier at et indre digitalt marked er nødvendig, men at han ønsker å se hvilken betydning en liberalisering av regelverket vil ha for filmindustrien. Kommisjonens overordnede mål er å fjerne hindringer og innføre bedre rammevilkår for digital infrastruktur og tjenester, og skape en europeisk digital økonomi og et samfunn med langsiktig vekstpotensial. Les mer om disse satsningsområdene i siste utgave av Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen.

Frankrike og Tyskland skriver i en felles erklæring at de støtter å fjerne «geoblocking», forutsatt en grundig evaluering i forkant. Landene er også positive til en reform av copyright-reglene, men understreker at det viktigste er å sikre opphavsmenn en rettferdig avlønning.