Folk flest er fortsatt for EØS

I en fersk meningsmåling kommer det frem at EØS-støtten i befolkningen er rekordhøy. Samtidig er EU-motstanden på vei nedover.

I målingen, som er utført av Sentio på oppdrag fra Klassekampen og Nationen, svarer 60 prosent at de ville stemt ja til EØS om det hadde blitt avholdt en folkeavstemning. Oppslutningen rundt avtalen er med på sitt høyeste siden Sentio startet med jevnlige EØS-undersøkelser i 2011. Bare 21 prosent av de spurte sier nei til EØS, mens 18 prosent er usikre.

I hver EØS-måling som er gjort av Sentio de siste to årene har andelen som er for EØS-avtalen hvert over 50 prosent, men motstanden har vært gått stabilt nedover.

Det er gledelig at majoriteten av det norske folk ser hvor viktig avtalen er for Norges gode og sterke bånd ut til Europa. EØS-avtalen er vår absolutt viktigste avtale. Den sikrer oss tilgang til det EUs indre marked og gir samtidig hver eneste nordmann en rekke muligheter og rettigheter.

Samtidig som flere er positive til EØS, er motstanden mot norsk EU-medlemskap på vei nedover. I undersøkelsen svarer 64,3 prosent at de ville stemt nei til norsk EU-medlemskap, mens 25 prosent ville stemt ja. De resterende 10 prosentene er usikre. Selv om dette i utgangspunktet ikke er noe å juble over, er utviklingen positiv og pila peker rett vei. Motstanden mot EU-medlemskap er nemlig på sitt laveste siden undersøkelsene startet for syv år siden.

– Jeg tror holdningene er påvirket av det store bildet. Det er økende usikkerhet i verden skapt av politiske ledere som Putin og Donald Trump. Man ser hvor vanskelig brexit-saken er. For enkelte blir det nærliggende å søke seg til et samarbeid som fungerer, oppsummerer Europabevegelsens generalsekretær Fredrik Mellem.

Vil du bli med å jobbe for europeisk samarbeid? Meld deg inn i Europabevegelsen!